FAALİYETLER

- Vakfımızın Faaliyetleri -

Orman Fakültesİ – Uluslararası Çalıştay

Mart 2015

SOCRAT – Solar Car Racing Team

Ocak 2015

Makİne Mühendİslİğİ Teknolojİler Kulübü

2015

KAGEM – Karİyer Gelİştİrme Merkezİ

Ekim 2015

Çocuk Ünİversİtesİ

2015

BALKAN KONFERANSI - IBAC

Aralık 2016

KOREA FOUNDATION

Aralık 2016

SOCRAT – Solar Car Racing Team

Ağustos 2016

KAGEM – Karİyer Gelİştİrme Merkezİ

2016

Çocuk Ünİversİtesİ

2016

Makİne Mühendİslİğİ Teknolojİler Kulübü

2016

Aşure Günü Etkİnlİğİ

2016