KAGEM – Karİyer Gelİştİrme Merkezİ

Ekim 2015

Karİyer Danışmanlığı Yüksek Lİsans Programı

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi (İSTANBUL KAGEM), "öğrenci, mensup ve mezunlarının kariyer planlama becerilerinin geliştirilmesi" genel amacı doğrultusunda, Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı, Ölçme ve Değerlendirme, Kariyer Danışmanlığı, Eğitim Programları, Kariyer Bilgi Sistemi, İş Hayatıyla İlişkiler, Araştırma ve Yayın ile Öğrenci Kulüpleri ve Staj alanlarında hizmet vermeyi hedeflemektedir.

İSTANBUL KAGEM proje ekibince geliştirilen ve İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak merkezimizin desteğiyle yürütülmesi plânlanan Yüksek Lisans programımız, öğrencilere kariyer danışmanlığının temel fonksiyon, kavram ve uygulamaları konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı, görüşme stratejileri, mülakat teknikleri, rehberlik uygulamaları ve mesleki formasyonlar konusunda öğrencileri donanımlı kılmayı, böylece eğitim ve iş dünyasının kariyer danışmanlığı konusundaki nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Vakfımızın Faalİyetİ