Hakkımızda


DR. ZİYA GÜN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NE YARDIM VAKFI

      1941 tarihinde merhum Dr. Hasan Ziya Gün tarafından kurulmuş olan vakfın maksadı İstanbul Üniversitesi ve kliniklerinin tekamül ve inkişafı için yardımlarda bulunmak ve İstanbul Üniversitesi talebesinden müstahak olanların tahsilleri esnasında burslar ve mükafatlar vererek yardım etmektir.


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI

      Vakfın amacı İstanbul Üniversitesi'ne maddi ve manevi destek sağlamak ve yüksek öğrenim hizmetinin daha etkin yapılmasında gerekli olan altyapılara yardımcı olmak ve bu üniversitede öğretim, araştırma ve uygulama konusu yapılan bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmaktır.